• 1. พานขันหมากเอก จำนวน 1 พาน
 • 2. พานสินสอด จำนวน 1 พาน
 • 3. พานแหวนหมั้น จำนวน 1 พาน
 • 4. พานธูปเทียนแพ (พานไหว้ผู้ใหญ่) จำนวน 1 พาน
 • 5. พานเชิญขันหมาก (สำหรับฝ่ายเจ้าสาว ถือรอรับขบวนขันหมาก) จำนวน 1 พาน
 •  
 •  
 • หมายเหตุ : ทางร้านมีบริการส่ง - รับพานกลับ ค่าบริการคิดตามระยะทางค่ะ
 •                : กรณีเลือกสีขันหมาก ขาว - เขียว, โอรส, พีช, ม่วง, ฟ้า
 •                  คิดราคาเพิ่ม 1,500 บาทค่ะ


 • ** ฝ่ายเจ้าบ่าวใช้คนถือขันหมากทั้งหมด 4 คน, ฝ่ายเจ้าสาว 1 คน **
  • 1. พานขันหมากเอก จำนวน 1 พาน
  • 2. พานสินสอด จำนวน 1 พาน
  • 3. พานแหวนหมั้น จำนวน 1 พาน
  • 4. พานธูปเทียนแพ (พานไหว้ผู้ใหญ่) จำนวน 1 พาน
  • 5. พานเชิญขันหมาก (สำหรับฝ่ายเจ้าสาว ถือรอรับขบวนขันหมาก) จำนวน 1 พาน
  • 6. ต้นกล้วย – ต้นอ้อย อย่างละ 1 คู่
  • 7. ขนมมงคล 9 อย่าง จำนวน 1 คู่
  •  
  •  
  • หมายเหตุ : ทางร้านมีบริการส่ง - รับพานกลับ ค่าบริการคิดตามระยะทางค่ะ
  •                : กรณีเลือกสีขันหมาก ขาว - เขียว, โอรส, พีช, ม่วง, ฟ้า
  •                  คิดราคาเพิ่ม 1,500 บาทค่ะ


 • ** ฝ่ายเจ้าบ่าวใช้คนถือขันหมากทั้งหมด10 คน, ฝ่ายเจ้าสาว 1 คน **
  • 1. พานขันหมากเอก จำนวน 1 พาน
  • 2. พานสินสอด จำนวน 1 พาน
  • 3. พานแหวนหมั้น จำนวน 1 พาน
  • 4. พานธูปเทียนแพ (พานไหว้ผู้ใหญ่) จำนวน 1 พาน
  • 5. พานเชิญขันหมาก (สำหรับฝ่ายเจ้าสาว ถือรอรับขบวนขันหมาก) จำนวน 1 พาน
  • 6. ต้นกล้วย – ต้นอ้อย อย่างละ 1 คู่
  • 7. ขนมมงคล 9 อย่าง จำนวน 1 คู่
  • 8. พานหมูนอนตอง จำนวน 1 คูู่่
  • 9. พานขนมเปี๊ยะ จำนวน 1 คู่
  • 10. พานกล้วย , มะพร้าว , ส้มโอ (ชนิดละ 1) จำนวน 1 คู่
  •  
  •  
  • หมายเหตุ : ทางร้านมีบริการส่ง - รับพานกลับ ค่าบริการคิดตามระยะทางค่ะ
  •                : กรณีเลือกสีขันหมาก ขาว - เขียว, โอรส, พีช, ม่วง, ฟ้า
  •                  คิดราคาเพิ่ม 1,500 บาทค่ะ


 • ** ใช้คนถือขันหมากทั้งหมด 16 คน, ฝ่ายเจ้าสาว 1 คน **
  • 1. พานขันหมากเอก จำนวน 1 พาน
  • 2. พานสินสอด จำนวน 1 พาน
  • 3. พานแหวนหมั้น จำนวน 1 พาน
  • 4. พานธูปเทียนแพ (พานไหว้ผู้ใหญ่) จำนวน 1 พาน
  • 5. พานเชิญขันหมาก (สำหรับฝ่ายเจ้าสาว ถือรอรับขบวนขันหมาก) จำนวน 1 พาน
  • 6. ต้นกล้วย – ต้นอ้อย อย่างละ 1 คู่
  • 7. ขนมมงคล 9 อย่าง จำนวน 1 คู่
  • 8. พานหมูนอนตอง จำนวน 1 คูู่่
  • 9. พานไก่ต้ม จำนวน 1 คู่
  • 10. พานขนมเปี๊ยะ จำนวน 1 คู่
  • 11. พานขนมจันอับ จำนวน 1 คู่
  • 12. พานกล้วย จำนวน 1 คู่
  • 13. พานมะพร้าว จำนวน 1 คู่
  • 14. พานส้มโอ จำนวน 1 คู่
  •  
  •  
  • หมายเหตุ : ทางร้านมีบริการส่ง - รับพานกลับ ค่าบริการคิดตามระยะทางค่ะ
  •                : กรณีเลือกสีขันหมาก ขาว - เขียว, โอรส, พีช, ม่วง, ฟ้า
  •                  คิดราคาเพิ่ม 1,500 บาทค่ะ


 • ** ฝ่ายเจ้าบ่าวใช้คนถือขันหมากทั้งหมด 24 คน, ฝ่ายเจ้าสาว 1 คน **
  • 1. พานขันหมากเอก จำนวน 1 พาน
  • 2. พานสินสอด จำนวน 1 พาน
  • 3. พานแหวนหมั้น จำนวน 1 พาน
  • 4. พานธูปเทียนแพ (พานไหว้ผู้ใหญ่) จำนวน 1 พาน
  • 5. พานเชิญขันหมาก (สำหรับฝ่ายเจ้าสาว ถือรอรับขบวนขันหมาก) จำนวน 1 พาน
  • 6. ต้นกล้วย – ต้นอ้อย อย่างละ 1 คู่
  • 7. ขนมมงคล 9 อย่าง จำนวน 1 คู่
  • 8. พานหมูนอนตอง จำนวน 1 คูู่่
  • 9. พานไก่ต้ม จำนวน 1 คู่
  • 10. พานขนมเปี๊ยะ จำนวน 1 คู่
  • 11. พานขนมจันอับ จำนวน 1 คู่
  • 12. พานกล้วย จำนวน 1 คู่
  • 13. พานมะพร้าว จำนวน 1 คู่
  • 14. พานส้มโอ จำนวน 1 คู่
  • 15. พานขนมปลาโก๋ จำนวน 1 คู่
  • 16. พานวุ้นเส้น จำนวน 1 คู่
  • 17. พานน้ำตาลทรายแดง จำนวน 1 คู่
  • 18. พานไหว้บรรพบุรุษ จำนวน 1 คู่
  • ( เหล้าขาว,ผ้าขาว,ขนมจีน,ห่อหมก,ต้มแดง-ต้มขาว )
  •  
  •  
  • หมายเหตุ : ทางร้านมีบริการส่ง - รับพานกลับ ค่าบริการคิดตามระยะทางค่ะ
  •                : กรณีเลือกสีขันหมาก ขาว - เขียว, โอรส, พีช, ม่วง, ฟ้า
  •                  คิดราคาเพิ่ม 1,500 บาทค่ะ


 • ** ** ฝ่ายเจ้าบ่าวใช้คนถือขันหมากทั้งหมด 32 คน, ฝ่ายเจ้าสาว 1 คน ** **