• แพ็คเกจขันหมาก งานใบตองดอกไม้สด
 •                                                               พานขันหมากงานใบตองดอกไม้สด
   
  แพ็คเกจชุดพานขันหมากเอก ราคา 8,900 บาท รายละเอียดดังนี้
   
  1.พานขันหมากเอก จำนวน 1 พาน
   
  2. พานสินสอด จำนวน 1 พาน    
  3. พานแหวนหมั้น จำนวน 1 พาน  
  4. พานธูปเทียนแพ (พานไหว้ผู้ใหญ่) จำนวน 1 พาน
  5. พานเชิญขันหมาก ( สำหรับฝ่ายเจ้าสาวถือรอรับขบวนขันหมาก )   จำนวน 1 พาน      
         

                                  ฝ่ายเจ้าบ่าวใช้คนถือขันหมากทั้งหมด 4 คน, ฝ่ายเจ้าสาว 1 คน 
           
             หมายเหตุบริการฟรี ข้าวตอกดอกไม้มงคล จำนวน 2 พาน, ผ้าห่อสินสอด จำนวน 1 ผืน
                                  (พิเศษให้ยืมพานสำหรับใส่ดอกไม้มงคล 2 พาน, พานใหญ่สำหรับเรียงสินสอด 1 พาน ) 
                                : ทางร้านมีบริการส่ง - รับพานกลับ ค่าบริการคิดตามระยะทางค่ะ
                                : กรณีเลือกสีขันหมาก ขาว, เขียว, โอรส, พีช, ม่วง, ฟ้า คิดราคาเพิ่ม 1,500 บาทค่ะ

    
  .................................................................................................................................................................
   
   

  แพ็คเกจ2 ชุดพานขันหมากย่อม ราคา 11,500 บาท รายละเอียดดังนี้
   
  1.พานขันหมากเอก จำนวน 1 พาน  
  2. พานสินสอด จำนวน 1 พาน    
  3. พานแหวนหมั้น จำนวน 1 พาน  
  4. พานธูปเทียนแพ (พานไหว้ผู้ใหญ่) จำนวน 1 พาน
  5.พานเชิญขันหมาก (สำหรับฝ่ายเจ้าสาวถือรอรับขบวนขันหมาก) จำนวน 1 พาน    
   6.ต้นกล้วย-ต้นอ้อย อย่างละ 1 คู่
   7.ขนมมงคล 9 อย่าง จำนวน 1 คู่
   
    
                              ฝ่ายเจ้าบ่าวใช้คนถือขันหมากทั้งหมด10 คน, ฝ่ายเจ้าสาว 1 คน 
   
              หมายเหตุ:  หมายเหตุ   บริการฟรี ข้าวตอกดอกไม้มงคล จำนวน 2 พาน, ผ้าห่อสินสอด จำนวน 1 ผืน
                               (พิเศษให้ยืมพานสำหรับใส่ดอกไม้มงคล 2 พาน, พานใหญ่สำหรับเรียงสินสอด 1 พาน )
                              : ทางร้านมีบริการส่ง - รับพานกลับ ค่าบริการคิดตามระยะทางค่ะ
                              : กรณีเลือกสีขันหมาก ขาว, เขียว, โอรส, พีช, ม่วง, ฟ้า คิดราคาเพิ่ม 1,500 บาทค่ะ   ...............................................................................................................................................................

   

  แพ็คเกจ3 ชุดพานขันหมากเล็ก ราคา 13,000 บาท รายละเอียดดังนี้
   
     1.พานขันหมากเอก จำนวน 1พาน  
     2. พานสินสอด จำนวน 1 พาน    
     3. พานแหวนหมั้น จำนวน 1 พาน  
     4. พานธูปเทียนแพ (พานไหว้ผู้ใหญ่) จำนวน 1 พาน
     5. พานเชิญขันหมาก (สำหรับฝ่ายเจ้าสาวถือรอรับขบวนขันหมาก) จำนวน 1 พาน    
     6. ต้นกล้วย - ต้นอ้อย  อย่างละ 1 คู่    
     7. ขนมมงคล 9 อย่าง จำนวน 1 คู่    
     8. พานหมูนอนตอง จำนวน 1 คู่
     9. พานขนมเปี๊ยะ จำนวน 1 คู่
    10.พานกล้วย,มะพร้าว,ส้มโอ จำนวน 1 คู่
   
    
                            ฝ่ายเจ้าบ่าวใช้คนถือขันหมากทั้งหมด 16 คน, ฝ่ายเจ้าสาว 1 คน 

   
             หมายเหตุ:   บริการฟรี ข้าวตอกดอกไม้มงคล จำนวน 2 พาน, ผ้าห่อสินสอด จำนวน 1 ผืน
                                 (พิเศษให้ยืมพานสำหรับใส่ดอกไม้มงคล 2 พาน, พานใหญ่สำหรับเรียงสินสอด 1 พาน )
                              : ทางร้านมีบริการส่ง - รับพานกลับ ค่าบริการคิดตามระยะทางค่ะ
                              : กรณีเลือกสีขันหมาก ขาว, เขียว, โอรส, พีช, ม่วง, ฟ้า  คิดราคาเพิ่ม 1,500 บาท

   
   
   
   
      ..........................................................................................................................................................
   


  แพ็คเกจชุดพานขันหมากกลาง ราคา 16,000 บาท รายละเอียดดังนี้
   
    1.พานขันหมากเอก จำนวน 1 พาน  
    2. พานสินสอด จำนวน 1 พาน    
    3. พานแหวนหมั้น จำนวน 1 พาน  
    4. พานธูปเทียนแพ (พานไหว้ผู้ใหญ่) จำนวน 1 พาน
    5. พานเชิญขันหมาก (สำหรับฝ่ายเจ้าสาวถือรอรับขบวนขันหมาก) จำนวน 1 พาน    
    6. ต้นกล้วย – ต้นอ้อย อย่างละ 1 คู่
    7. ขนมมงคล  9  อย่าง  จำนวน  1  คู่            
    8. พานหมูนอนตอง จำนวน 1 คู่
    9. พานไก่ต้ม จำนวน 1 คู่
  10. พานขนมเปิ๊ยะ จำนวน 1 คู่
  11. พานขนมจันอับ จำนวน 1 คู่
  12. พานกล้วย    จำนวน 1 คู่
  13. พานมะพร้าว จำนวน 1 คู่
  14. พานส้มโอ     จำนวน 1 คู่
   
   
   
                                 ฝ่ายเจ้าบ่าวใช้คนถือขันหมากทั้งหมด 24 คน, ฝ่ายเจ้าสาว 1 คน  
   
            หมายเหตุ:   บริการฟรี ข้าวตอกดอกไม้มงคล จำนวน 2 พาน, ผ้าห่อสินสอด จำนวน 1 ผืน
                               (พิเศษให้ยืมพานสำหรับใส่ดอกไม้มงคล 2 พาน, พานใหญ่สำหรับเรียงสินสอด 1 พาน )
                              : ทางร้านมีบริการส่ง - รับพานกลับ ค่าบริการคิดตามระยะทาง
                              : กรณีเลือกสีขันหมาก ขาว, เขียว, โอรส, พีช, ม่วง, ฟ้า  คิดราคาเพิ่ม 1,500 บาทค่ะ

   
  ..................................................................................................................................................................
   
   

  แพ็คเกจชุดพานขันหมากใหญ่ ราคา 19,000 บาท รายละเอียดดังนี้
   
    1.พานขันหมากเอก จำนวน 1 พาน  
    2. พานสินสอด จำนวน 1 พาน    
    3. พานแหวนหมั้น จำนวน 1 พาน  
    4. พานธูปเทียนแพ (พานไหว้ผู้ใหญ่) จำนวน 1 พาน
     5. พานเชิญขันหมาก (สำหรับฝ่ายเจ้าสาว ถือรอรับขบวนขันหมาก) จำนวน 1 พาน 
    6. ต้นกล้วย – ต้นอ้อย อย่างละ 1 คู่
    7. ขนมมงคล  9  อย่าง  จำนวน  1  คู่
    8. พานหมูนอนตอง จำนวน 1 คู่
    9. พานไก่ต้ม จำนวน 1 คู่
  10. พานขนมเปิ๊ยะ จำนวน 1 คู่
  11. พานขนมจันอับ จำนวน 1 คู่
  12. พานกล้วย    จำนวน 1 คู่
  13. พานมะพร้าว จำนวน 1 คู่
  14. พานส้มโอ     จำนวน 1 คู่
  15. พานขนมปลาโก๋    จำนวน 1 คู่
  16. พานวุ้นเส้น   จำนวน 1 คู่
  17. พานน้ำตาลทรายแดง  จำนวน 1 คู่
  18. พานไหว้บรรพบุรุษ    จำนวน 1 คู่
   ( เหล้าขาว,ผ้าขาว,ขนมจีน,ห่อหมก,ต้มแดง-ต้มขาว )
   
   
                               ฝ่ายเจ้าบ่าวใช้คนถือขันหมากทั้งหมด 32 คน, ฝ่ายเจ้าสาว 1 คน 

                    หมายเหตุ  : บริการฟรี ข้าวตอกดอกไม้มงคล จำนวน 2 พาน, ผ้าห่อสินสอด จำนวน 1 ผืน
                                 (พิเศษให้ยืมพานสำหรับใส่ดอกไม้มงคล 2 พาน, พานใหญ่สำหรับเรียงสินสอด 1 พาน )
                                        : ทางร้านมีบริการส่ง - รับพานกลับ ค่าบริการคิดตามระยะทางค่ะ
                                        : กรณีเลือกสีขันหมาก ขาว, เขียว, โอรส, พีช, ม่วง, ฟ้า  คิดราคาเพิ่ม 1,500 บาทค่ะ
   
   
  ……………………………………………………………………………………………………………….
   

                                               รับจัดเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นค่ะ

  เงื่อนไขการจอง
  ครั้งที่  1: ณ วันออกสัญญาชำระ 50% ของยอดสั่งจอง เป็นเงินสด
  ครั้งที่  2: ณ วันส่งพานขันหมาก ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็นเงินสด

    
  คลิกชมภาพแพ็คเกจชุดพานขันหมากงานใบตองดอกไม้สด ตามลิ้งค์ด้านล่างค่ะ...

  http://www.wiwathai.com/รูปรับจัดงานแต่งงาน-แพ็คเกจชุดขันหมากงานใบตองดอกไม้สด-62